Angiomedica – Spital de Cardiologie si Boli Cardiovasculare

Programari : Luni-Vineri 8AM - 8PM / Sâmbătă: 9AM - 14PM
   : Proceduri: 031-109-01-30 Ambulator: 031-109-01-31 sau 031-9995

Informatii utile pacient

Documente necesare pentru internare
• Buletin sau carte de identitate, pașaport;
• Dovada de asigurat: adeverința de salariat (avand specificat numărul de zile de concediu
medical din ultimele 12 luni), talonul de pensie (în cazul pensionarilor) sau decizia de
pensionare (în cazul celor pensionați pe caz de boală), adeverinta de elev/student/militar in
termen;
• Cardul de Sănătate sau adeverința de asigurat;
• Bilet de trimitere de la medicul de familie/specialist – formular tip „Bilet de internare utilizat în
sistemul de asigurări sociale de sănătate”* – pentru internarile prin Casa de Asigurari
• Bilet de trimitere de la medicul specialist –pentru internarile cu plata
*Biletul de internare utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate este solicitat în limita
plafonului disponibil.

Istoricul informatiilor medicale
Este indicat să aveți asupra dumneavoastră toate analizele și scrisorile medicale care alcătuiesc
istoricul dumneavoastră medical, precum și să comunicați medicului curant atât tratamentul
medicamentos uzual/cronic cât și cel ocazional (analgezice, siropuri de tuse etc.). Informaţiile sunt
necesare pentru continuitatea, urmărirea și adaptarea pe durata internării a tratamentului
medicamentos.

Siguranța bunurilor pe durata internării
Pentru siguranța bunurilor dumneavoastră pe durata internării, vă recomandăm să nu aveți asupra
dumneavoastră obiecte de valoare (bijuterii, ceasuri etc.). Spitalul nu își poate asuma
responsabilitatea în caz de furt sau pierdere a obiectelor personale.
Cu toate acestea, vă punem la dispoziție un seif propriu, în incinta biroului Internări. Pentru utilizarea
acestuia, vă rugăm să vă adresați asistentelor medicale din secția unde sunteți internat.
Recomandări pe durata internării.

ADMINISTRARE MEDICATIE
Medicația pe durata internării va fi administrată, la indicația și sub atenta supraveghere a
personalului medical. Vă rugăm să nu luați alte medicamente din propria inițiativă, chiar dacă ele
făceau parte din tratamentul pe care îl utilizați anterior, numai dupa consultarea medicului curant.
Dacă aveți simptome care necesită administrarea altor medicamente, vă rugăm să anunțați
personalul medical de pe secție. Pentru un bun parcurs terapeutic, vă rugăm să respectați cât mai
precis recomandările medicului.

IGIENA
În momentul în care ajungeți pe secție veți găsi în salon următoarele produse de igienă corporală:
prosoape, săpun, șampon, gel de duș. În bagajul personal, este necesar să aduceți cu
dumneavoastră următoarele obiecte: cremă de ras, pieptene, lenjerie de corp, alte obiecte
personale.

TRANSFERUL INTERN PENTRU INVESTIGATII
Transferul pe alte secții sau deplasarea către diverse cabinete în cazul investigațiilor indicate de
către medic se va face în prezența unui cadru medical și va fi necesar să purtați un halat peste
pijama.

MASA
Mesele pe care le veți primi în cadrul spitalului vor fi servite în salon și vor respecta regimul
alimentar prescris de medicul curant (după caz, regim hiposodat, diabetic etc.). Vă recomandăm să
consumați strict preparatele oferite de către spital pe parcursul spitalizării.

ASISTENTA PERMANENTA
În caz de urgență, puteți apela personalul medical printr-o sonerie pe care o găsiți la nivelul consolei
patului din salon.

Reguli pentru însoțitori
Accesul aparținătorilor se va putea face in cadrul programului de vizită stabilit și comunicat de către
conducerea spitalului. Vă recomandăm ca vizitele să nu fie mai lungi de 10 de minute pentru a nu
obosi pacientul și a nu crește riscul de transmitere a germenilor patogeni către bolnavii internați.
Accesul aparținătorilor pe secție se va face purtând un echipament de protecție, disponibil la intrarea
pe secție (botoși și halat) și ecuson de „vizitator”. De asemenea, este recomandată spălarea pe
mâini înainte și după plecarea din salonul acestuia.
Este interzis ca persoanele care vin în vizită să se așeze pe patul bolnavului.
Este interzis ca persoanele care vin în vizită la sa foloseasca grupul sanitar din salon.

În timpul administrării unor tratamente sau efectuării unor manevre/tehnici de igienă/îngrijire a
pacientului, aparținătorii vor fi rugați să aștepte în sala de așteptare.
Aparținătorii care se internează cu bolnavul vor purta îmbrăcăminte similară cu a acestuia (pijama,
halat, papuci) și vor respecta regulile aplicabile pacienților. În timpul administrării unor tratamente
sau efectuării unor manevre/tehnici de igienă/îngrijire a pacientului, vor fi rugați să aștepte în sala de
așteptare.

Vă reamintim că fumatul în interiorul spitalului este strict interzis.


Drepturile pacientului
• Pacienţii au dreptul la îngrijirea sănătăţii Ia cel mai înalt standard, indiferent de statutul social,
vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice.
• Pacienţii au dreptul la adresabilitate Iiberă Ia asistenţă medicală, conform prevederilor legale.
• Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.
• Pacienţii au dreptul de a cunoaşte identitatea, statutul profesional şi calificarea celor care asigură
serviciul de sănătate.
• Dreptul de a fi informaţi în legătură cu starea sănătăţii lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu
diagnosticul şi prognoza afecţiunii.
• Informaţiile trebuiesc comunicate pacienţilor într-o manieră adecvată capacităţii lor de înţelegere.
Dacă pacientul nu vorbeşte limba oficială, vor fi puse la dispozitie mijloace de comunicare.
• Dreptul de a fi informaţi şi de a lua o decizie referitoare Ia efectuarea unor activităţi de cercetare/
învăţământ care implică persoana sa.
• După ce au fost informaţi asupra tratamentului pacienţii au dreptul să-l accepte sau să-l refuze.
• Când pacienţii sunt incapabili să-şi exprime voinţa si este necesară intervenţia medicală de urgenţă
consimţământul poate fi presupus dacă nu există elemente exprimate anterior de pacient, care să
ateste refuzul consimţământului.
• În cazul pacienţilor fără discernământ consimţământul este exprimat în scris de aparţinătorul sau
reprezentantul legal.
• Pacienţii au dreptul de a fi informaţi asupra facilităţilor de care dispune spitalul pentru asistenţa
personală, siguranţa şi confortul său.
• Dreptul pacientului Ia intimitate şi Ia confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate de afecţiunea sa.
• Pacienţii au dreptul de a fi vizitaţi cu condiţia respectării programului de vizită stabilit de conducerea
spitalului şi de fiecare secţie în funcţie de specificul său.
• Pacienţii au dreptul să primească Ia cerere servicii religioase.
• Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
• Dreptul la continuitatea îngrijirilor.
• Bolnavii care necesită investigaţii sau consultaţii suplimentare pot beneficia de aceste servicii.
• Pacienţii au dreptul de a li se examina şi rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă, promptă
şi de a fi informaţi asupra rezultatului.
• Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, are dreptul să primească, la
externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe
perioada spitalizării şi, la cerere, o copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă, o
singură dată.

Obligaţiile pacientului
Din momentul în care este internat, pacientul încredințează starea sănătății sale personalului
medical, iar medicii și asistentele preiau răspunderea civilă și juridică a integrității și protecției stării
de sănătate a pacientului.
• Este obligatoriu ca imediat după efectuarea formalitătilor de internare (după ce ajungeți în
salon) să faceti duș.
• Pacientul va purta ținuta regulamentară de spital pe toată durata internării.
• Pacientul nu poate părăsi unitatea sanitară în ținuta de spital, fiind interzisă circulația pe străzi
sau în parcuri în astfel de ținută.
• Pacienții care ies din orice motiv din cameră, trebuie să poarte un halat sau o haină peste
pijama.
• Pacientul trebuie să respecte liniștea și repausul celorlalți pacienti.
• Pacientul trebuie să respecte și să aibă o atitudine civilizată față de personalul medical și de
îngrijire.
• Pentru a evita interferențele cu echipamentele electronice, se evită pe cât posibil folosirea
telefoanelor mobile,
• În compartimentul de terapie intensivă, în blocul operator și în departamentul de radiologie nu
este recomandată utilizarea telefonului mobil, întrucât poate interfera cu aparatura medicală.
• Pentru păstrarea unei atmosfere cât mai adecvate, este necesar pe cât posibil să păstrăm
liniștea în saloane și pe secție. De aceea, avem rugămintea să folosiți televizorul sau alte
dispozitive la un nivel moderat de sonorizare, astfel încât să nu perturbe liniștea celorlalți
pacienți. Utilizarea altor obiecte electrocasnice nu este permisă.
• Pacientul trebuie să respecte toate acțiunile privind igiena și curățenia care se desfasoară în
spital, inclusiv în saloane (activitatea infirmierelor începe Ia ora 6.30). Să permită aerisirea
saloanelor de cel puțin 2 ori pe zi, și ori de cate ori este nevoie.
• Pacientul va achita contravaloarea serviciilor deosebite de cazare la externare.
• Pacientul va folosi toate facilitațile din saloane cu responsabilitate.
• Pacientul trebuie sa respecte Regulamentul de Ordine Interioara al spitalului si al sectiei.

În interiorul spitalului sunt interzise: fumatul si consumul de bauturi alcoolice.
Informatii legate de spitalizare
Prima zi de spitalizare incepe la ora internarii pacientului, odata cu luarea in evidenta de catre spital.
Spitalizarea continuă este spitalizare cu durata de spitalizare mai mare de 12 ore.
Urmatoarele zile de spitalizare incep la ora 00:00.
Documente primite la externare:
• Biletul de externare;
• Scrisoarea medicală pentru medicul de familie;
• Reteta pentru tratament funcţie de diagnostice;
• Concediul medical, dacă este cazul.

Fiecare pacient primeşte la externare o scrisoare medicală care este un document cuprinzător și
include date privind motivele internării, evoluţia în timpul internării, evaluarea medicală (diagnosticul
stabilit), durata de spitalizare, schema de tratament efectuate, recomandările medicale de urmat.
Toate aceste informaţii sunt destinate atat pacientului cat și medicului specialist sau medicului de
familie pentru continuarea tratamentului.

Pe biletul de ieşire din spital va fi recomandată data la care revine la control sau efectuarea
controlului în ambulator sau la medicul de familie.
In cazul in care mai sunt investigatii in derulare (Ex. biopsii, alte analize, etc.) pacientul este rugat sa
revina pentru obtinerea rezultatelor.

 

SUNA ACUM!